لیست محصولات این تولید کننده VITAL

نکته مهم درباره محصولات ویتال VITAL

تمامی محصولات و تولیدات ویتال در فروشگاه تهران ابزار ، اصلی و ساخت ژاپن میباشد .

برخی از افراد سودجو ، با استفاده از برند و اعتبار شرکت ویتال ، اقدام به واردات محصولات ویتال فیک و غیراصلی نموده اند و متاسفانه این موضوع باعث خسارات جدی بوده است . به دلیل اینکه عموما تولیدات شرکت ویتال ( از قبیل جرثقیل و پولیفت ) برای استفاده های احجام و بارهایی با وزن سنگین مورد استفاده قرار میگیرد و در مواقعی که جرثقیل غیراصلی استفاده میشود ، شدت خسارات زیاد و غیر قابل جبران میباشد . چه خسارتهای مالی و چه خسارتهای جانی و مصدومیت . 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف