• اندازه گیری خلا مطلق و فشار مطلق رنج وسیع اندازه گیری از1 تا 1500 میلی بار قابلیت نمایش داده ها بر حسب 8 واحد (torr, mm Hg, micron, mbar,  KPa, Pa, inch Hg, psi )  قابلیت نمایش MIN/MAX/DATA HOLD قابلیت خاموشی خودکار برای ذخیره باتری  دارای پورت RS232

  استعلام قیمت
  بیشتر
 • فشارسنج دیجیتال با پراب مجزا Lutron مدل PS-9302  دارای سنسورهای 2، 5، 10، 20، 50، 100 و 400bar قابلیت نمایش داده ها بر حسب 8 واحد (bar, psi, Kg/cm2 mm/Hg, inch/Hg,meter/H20, inch/H20, Atmosphere ) قابلیت کالیبره دارای پورت USB وRS232

  استعلام قیمت
  بیشتر
 • فشار سنج دیجیتالی دیفرانسیلی با دو ورودی  رنج اندازه گیری7000 میلی بار نمایش داده ها بر حسب 8 واحد (mbar, psi, Kg/cm^2, mmHg, inch Hg,meter H20, inch H20, Atmosphere) قابلیت کالیبره نمایش MIN/MAX/DATA HOLD دارای پورت RS232 برای اتصال به PC

  استعلام قیمت
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف