نویسنده: سر دبیر

هفت سین تهران ابزاری

کارکنان تهران ابزار ایده ی هفت سین تهران ابزاری را اجرایی کر...

کاهش 85 درصدی سفارشات کسب و کارها در بحران کرونا ویروس

با ظهور و بحران کرونا ویروس ، بخش بزرگی از کسب و کارها در کش...

شکست >> تجربه = موفقیت

چرا شکست ، مقدمه ی موفقیت است ؟ همیشه سعی میکنم به کسانیکه ا...
error: امکان راست کلیک وجود ندارد