تله بخار نوعی شیر اتوماتیک است که گازهای متراکم و غیر متراکم را فیلتر می‌کند و اجازه رهایی بخار را نمی‌دهد. بخار وسیله‌ای برای انتقال مقادیر قابل کنترل انرژی از دیگ بخار اتوماتیک مرکزی به محل مورد استفاده است. بخار تولید شده توسط بویلر حاوی انرژی گرمایی است که برای گرما دادن به محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان یکه بخار انرژی خود را در اثر گرم‌کردن محصول از دست می‌دهد، چگالش رخ می‌دهد. بخشی از انرژی که بخار حامل آن است در اثر هدر رفت تشعشعات از لوله و اتصالات از بین می‌رود. پس از هدر رفت این انرژی گرمایی، بخار به حالت میعان در می‌آید. اگر این میعان پس از تشکیل شدن فورا از بین نرود با کُند کردن انتقال گرما به چرخه فرآیند کارایی سیستم را کاهش خواهد داد. وجود کندانس گازی در سیستم بخار می‌تواند باعث صدمه فیزیکی ناشی از تجمع آب و یا خوردگی شود.

تله بخار